Worldline SA kondigde aan dat tijdens haar Aandeelhoudersvergadering op 13 juni 2024 de benoeming van drie nieuwe bestuurders, mevrouw Agnès Park, mevrouw Sylvia Steinmann en de heer Olivier Gavalda, voor een periode van drie jaar werd goedgekeurd. Het bedrijf keurde ook de benoeming goed van Wilfried Verstraete als voorzitter van de Raad van Bestuur en een update van het bestuur. Op aanbeveling van het Benoemingscomité keurde de Raad van Bestuur ook de nieuwe samenstelling van zijn Comités goed: Audit- en Risicocomité: Aldo Cardoso (voorzitter), Mette Kamsvåg, Nazan Somer Özelgin, Sylvia Steinmann en Daniel Schmucki; Benoemingscomité:Giulia Fitzpatrick (voorzitter), Wilfried Verstraete (vicevoorzitter), Agnès Park en Thierry Sommelet; Vergoedingscommissie:Wilfried Verstraete (voorzitter), Giulia Fitzpatrick (vicevoorzitter), Agnès Park, Thierry Sommelet en Marie-Christine Lebert; Beleggingscommissie: Daniel Schmucki (voorzitter), Aldo Cardoso, Olivier Gavalda, Gilles Grapinet, Mette Kamsvåg, Thierry Sommelet en Wilfried Verstraete; MVO-Comité: Agnès Park (voorzitster), Giulia Fitzpatrick (vice-voorzitter), Gilles Grapinet, Sylvia Steinmann en Stephan Van Hellemont.