Wuling Motors Holdings Limited heeft niet-geauditeerde geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. De raad van bestuur van de vennootschap heeft de aandeelhouders en potentiële investeerders van de Vennootschap meegedeeld dat, op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 en de informatie waarover de raad momenteel beschikt, (i) de Groep een nettoverlies van ongeveer RMB 135.000.000 zal rapporteren voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, wat meer zal zijn dan het nettoverlies van RMB 45.226.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021; en (ii) de Groep zal ook een verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap van ongeveer RMB 85.000.000 melden voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, wat eveneens vermeerderd zal zijn in vergelijking met het verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap van RMB 21.015.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021.