WW Holding Inc. heeft de benoeming van de leden van het Bezoldigingscomité aangekondigd. Naam van de functionele comités: Remuneratiecomité. Naam van de vorige functie: Chang-Hsiang Chou Peng-Chin Tang Pu-Yang Liu.

C.v. van de vorige mandataris: Chang-Hsiang Chou/Algemeen Directeur van Rui Zhe Management Consultant Co. Ltd. Peng-Chin Tang/CPA van Chienyang Accounting Firm Onafhankelijk Pu-Yang Liu/Adviseur van Taicon Corporation. Naam van de nieuwe functiehouder: Pu-Yang Liu Hsing-Chu Wu Jun-Kai Huang.

CV van de nieuwe functiehouder: Pu-Yang Liu/Adviseur van Taicon Corporation Hsing-Chu Wu/CPA van Chienyang Accounting Firm Onafhankelijk Jun-Kai Huang/Senior Vice President van CIDC Consultants Inc. Omstandigheden van de wijziging: Termijn verstreken. Reden voor de wijziging: Termijn verstreken. Datum van ingang van het nieuwe lid: 23 juni 2022.