Xiangtan Electric Manufacturing Co. Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2019. Voor het jaar voorspelt het bedrijf dat het in 2019 een verlies zal lijden in zijn nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming, waarbij de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming ongeveer RMB -1.456 miljoen zal bedragen. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van buitengewone winst en verlies zal ongeveer RMB -1.343 miljoen bedragen.