Xiaomi Corporation (SEHK:1810) begint op 11 juni 2024 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is gemandateerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die op 6 juni 2024 werd gehouden. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 2.502.224.903 aandelen in te kopen, wat 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De terugkopen zullen resulteren in een stijging van de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel.

Het terugkoopprogramma zal gefinancierd worden uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de Statuten, de Regels voor de Notering, de toepasselijke wetten van de Kaaimaneilanden en/of enige andere toepasselijke wetten. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de datum waarop de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering. Per 6 juni 2024 heeft het bedrijf 25.022.249.028 uitgegeven aandelen, bestaande uit 4.537.658.844 Klasse A-aandelen en 20.484.590.184 Klasse B-aandelen.