De raad van bestuur van Xinyi Solar Holdings Limited kondigt de volgende wijziging aan in het senior management van de Groep. De heer LEE Yau Ching (de heer Wesley Lee) zal met ingang van 1 april 2024 ontslag nemen als Chief Executive Officer van het bedrijf vanwege zijn wens om meer tijd door te brengen met zijn gezin in Hongkong. In de afgelopen 13 jaar is de heer Wesley Lee sinds november 2010 de Chief Executive Officer van het bedrijf geweest en heeft hij de bedrijfsgroei van de Group geleid en zien uitgroeien tot een van de leiders in de wereldwijde zonneglasindustrie.

Na zijn ontslag zal de heer Wesley Lee een van de uitvoerende bestuurders blijven met de primaire focus op het ondersteunen van de strategische bedrijfsontwikkeling en groei van de Groep. Na het ontslag van de heer Wesley Lee en met ingang van 1 april 2024, zal de heer LEE Shing Put, B.B.S. (de heer Lee), een uitvoerend Bestuurder en een Vice-Voorzitter van de Group, optreden als Chief Executive Officer van de Vennootschap. De heer Lee, 46 jaar oud, is momenteel uitvoerend bestuurder en vicevoorzitter van de Vennootschap.

Voordat hij bij de Group kwam, hield de heer Lee zich bezig met informatietechnologie en investeringen in Hongkong en China. De heer Lee was uitvoerend bestuurder van Xinyi Glass Holdings Limited van juni 2004 tot oktober 2008. De heer Lee was niet-uitvoerend bestuurder van 20 september 2013 tot 30 juli 2023.

De heer Lee is daarna herbenoemd tot uitvoerend Bestuurder en Vice-Voorzitter van de Groep vanaf 31 juli 2023. De heer Lee is ook de voorzitter en uitvoerend bestuurder van Xinyi Energy Holdings Limited. De heer Lee studeerde in 2000 af aan de Hong Kong University of Science and Technology met een bachelorgraad in bedrijfskunde met als hoofdvak financiën en economie en behaalde in 2016 de Executive Master in Bedrijfskunde aan de Peking University.

De heer Lee is een Honorary Fellow van de Hong Kong University of Science and Technology. De heer Lee is momenteel lid van het 13e Guangdong Provinciaal Permanent Comité van de Chinese Politieke Consultatieve Volksconferentie en afgevaardigde in het 14e Nationale Volkscongres. De heer Lee is uitvoerend directeur en voorzitter van Xinyi Energy Holdings Limited.

De heer Lee is de zoon van Dr. LEE Yin Yee, S.B.S., een niet-uitvoerend bestuurder en de voorzitter van de Group, de neef van de heer Wesley Lee en de neef van Tan Sri Datuk TUNG Ching Sai P.S.M, D.M.S.M, J.P., een niet-uitvoerend bestuurder en een vicevoorzitter van de Group. De heer Lee is ook een directeur van een dochteronderneming van het bedrijf.