PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 april 2024 | 7u00 CET

Gereglementeerde informatie

Publicatie Jaarlijks Financieel Verslag 2023

(inclusief Duurzaamheidsverslag)

Oproeping Gewone Algemene Vergadering

Publicatie Jaarlijks Financieel Verslag en Duurzaamheidsverslag 2023

Xior Student Housing NV, de BE-REIT gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België, Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland, Polen, Denemarken en Zweden, kondigt de publicatie aan van haar Jaarlijks Financieel Verslag 2023 (inclusief Duurzaamheidsverslag). Xior publiceert eveneens de oproeping voor de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering op 16 mei 2024.

Het Jaarverslag, met inbegrip van het Duurzaamheidsverslag, is beschikbaar op de website van Xior (Nederlands& Engels).

De Gewone Algemene Vergadering zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2024 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De oproeping, inclusief agenda en praktische modaliteiten, alsook een volmachtformulier, zijn eveneens beschikbaar op de websitevan de Vennootschap.

Financiële kalender 2024

Hieronder wordt de financiële kalender voor 2024 opgenomen.

Datum*

Item

26 april 2024

Bekendmaking resultaten per 31 maart 2024 (voor beurs)

16 mei 2024

Algemene Vergadering

22 mei 2024

Betaaldatum dividend 2023 (coupon 23-24)

8 augustus 2024

Bekendmaking resultaten per 30 juni 2024 (voor beurs)

25 oktober 2024

Bekendmaking resultaten per 30 september 2024 (voor beurs)

*deze data zijn onder voorbehoud

1

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 april 2024 | 7u00 CET

Gereglementeerde informatie

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Xior Student Housing NV

Christian Teunissen, CEO

Xior Investor Relations

Frankrijklei 64-68

Frederik Snauwaert, CFO

Sandra Aznar

2000 Antwerpen

info@xior.be T +32 3 257 04 89

IR & ESG Director

www.xior.be

ir@xior.be

T +32 3 257 04 89

Over Xior Student Housing

Xior Student Housing NV is de eerste Belgische openbare GVV, gespecialiseerd in het segment van de studentenhuisvesting in België, Nederland, Duitsland, Polen, Portugal, Spanje, Denemarken en Zweden. Binnen dit vastgoedsegment biedt Xior Student Housing een variëteit aan panden aan, gaande van kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, kamers met eigen sanitair tot volledig uitgeruste studio's. Xior Student Housing bouwt reeds sinds 2007 als eigenaar en exploitant aan kwalitatieve en betrouwbare studentenhuizen voor studenten op zoek naar een plek waar ze in ideale omstandigheden kunnen studeren, wonen en leven. Een kot met net dat beetje meer, waar elke student zich onmiddellijk thuis voelt.

Xior Student Housing is sedert 24 november 2015 vergund als openbare GVV naar Belgisch recht. De aandelen van Xior Student Housing zijn sedert 11 december 2015 genoteerd op Euronext Brussels (XIOR). Op datum van 31 december 2023, stelt Xior Student Housing een vastgoedportefeuille ter beschikking ter waarde van ca. 3,21 miljard EUR. Meer informatie is beschikbaar opwww.xior.be.

Xior Student Housing NV, Openbare GVV naar Belgisch recht (BE-REIT)

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen

BE 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

2

PERSBERICHT

Antwerpen, België | 16 april 2024 | 7u00 CET

Gereglementeerde informatie

Disclaimer

Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door Xior, met betrekking tot de verwachte toekomstige prestatie van Xior en van de markt waarin zij actief is ('vooruitziende verklaringen'). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico's, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken en het risico bestaat dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop Xior geen vat heeft. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren. Noch Xior, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de parameters waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt. De werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van Xior kunnen bijgevolg aanzienlijk verschillen van de informatie vooropgesteld in of geïmpliceerd door vooruitziende verklaringen. Xior wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af om vooruitziende verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk vereist Dit persbericht werd opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Engels en Frans. In het geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse versie primeren.

3

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Xior Student Housing NV published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2024 05:14:10 UTC.