Xponential Fitness, Inc. is van plan om haar voordracht van de heer Anthony Geisler als een Klasse III-bestuurder in verband met de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 in te trekken. De onderneming zal een aanvulling indienen op de Proxy Statement van de onderneming die op 18 april 2024 bij de SEC is gedeponeerd om aan te geven dat de heer Geisler niet langer genomineerd zal worden als Klasse III-directeur.