Yeebo (International Holdings) Limited (SEHK:259) begint op 22 september 2023 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 21 september 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 98.668.117 aandelen in te kopen, wat 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De inkopen zullen leiden tot een verhoging van de intrinsieke waarde per aandeel en/of de winst per aandeel voor het bedrijf.

De terugkopen zullen worden gedaan uit de fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor dit doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement en de toepasselijke wet- en regelgeving van Bermuda. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, de datum waarop de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering. Op 21 september 2023 had het bedrijf 960.114.000 aandelen uitstaan.