Yeebo (International Holdings) Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2021. Voor de zes maanden zal de Groep naar verwachting een stijging van de winst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap noteren voor de zes maanden eindigend op 30 september 2021 van ongeveer 50% in vergelijking met die van 81,3 miljoen HKD voor de zes maanden eindigend op 30 september 2020.