Yeebo (International Holdings) Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart 2022. De onderneming schatte dat de winst toe te schrijven aan de eigenaars van Nantong Jianghai voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart 2022 tussen de 111,56 miljoen RMB en 119,83 miljoen RMB zal liggen (gelijk aan ongeveer 137,15 miljoen HKD tot 147,32 miljoen HKD), wat neerkomt op een stijging van 35% tot 45% in vergelijking met het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021.