De raad van bestuur van Yeebo (International Holdings) Limited heeft aangekondigd dat de heer Chen Shuang ("de heer Chen") zich niet herkiesbaar heeft gesteld op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op 21 september 2023 (de "AVA") vanwege zijn andere verplichtingen. Dienovereenkomstig is de heer Chen afgetreden als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van de sluiting van de AVA.