De Raad van Bestuur van YGM Trading Limited beveelt de betaling aan van een interim-dividend van 10,0 HK cent (2020: nihil) per gewoon aandeel voor de zes maanden geëindigd op 30 september 2021 aan de aandeelhouders wier namen voorkomen in het register van leden van de Vennootschap bij het sluiten van de handel op 21 december 2021. Het interim-dividend zal op of rond 4 januari 2022 aan de aandeelhouders worden verzonden.