YGM Trading Limited heeft voorlopige, niet-geauditeerde geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2022. Voor dat jaar verwacht de onderneming een geconsolideerde winst na belastingen van niet meer dan 3,0 miljoen HKD te boeken, vergeleken met een verlies na belastingen van ongeveer 11,7 miljoen HKD dat voor het jaar eindigend op 31 maart 2021 geboekt werd. De Raad is van mening dat de verwachte winst voornamelijk te danken is aan de eenmalige winst uit de verkoop van industriële panden voor verhuur in Hong Kong; de waarderingswinst van onroerend goed in Londen; en de terugneming van ongebruikte voorzieningen die vorig jaar gemaakt zijn.