Yincheng International Holding Co., Ltd. heeft aanvullende informatie verstrekt over de vertraging in de publicatie van de 2023 Tussentijdse Resultaten en de verzending van het 2023 Tussentijds Verslag. Als projectontwikkelaar doet de Groep een beroep op verschillende leveranciers om bouwdiensten te verlenen tijdens de normale bedrijfsuitoefening. Gedurende de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 waren er meningsverschillen over de voortgang van de bouwwerkzaamheden van de betreffende vastgoedprojecten die door bepaalde leveranciers waren voltooid, waardoor de partijen geen overeenstemming konden bereiken over het uitstaande bedrag aan te betalen rekeningen van de Groep aan deze betreffende leveranciers.

Bovendien achtte de Vennootschap het, als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden van de vastgoedsector in de Volksrepubliek China, noodzakelijk om aanpassingen aan te brengen in de oorspronkelijke ontwikkelingsplannen van verschillende vastgoedprojecten die gezamenlijk ontwikkeld zouden worden door de Groep en haar gelieerde ondernemingen. Aangezien de Groep en dergelijke verbonden ondernemingen echter geen overeenstemming konden bereiken over bepaalde operationele beslissingen met betrekking tot de betreffende projectvennootschappen, waren de partijen niet in staat om overeenstemming te bereiken over het bedrag van bepaalde boekhoudkundige posten in de managementrekeningen van dergelijke projectvennootschappen. In het licht van het bovenstaande hebben bepaalde leveranciers en gelieerde ondernemingen van de Groep, ondanks herhaalde verzoeken van de Groep, nagelaten om relevante financiële documenten en/of informatie (de "Openstaande Documenten"), waaronder de managementrekeningen van bepaalde projectondernemingen, aan de Groep te verstrekken, wat een vertraging veroorzaakte in de opstelling van de jaarrekening van de Vennootschap en bepaalde dochterondernemingen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023.

In reactie op het bovenstaande heeft de Groep actief contact opgenomen en onderhandeld met de betreffende leveranciers en gelieerde bedrijven over manieren om de meningsverschillen op te lossen en over de levering van de uitstaande documenten. De Groep is ook van plan om een derde partij een inspectie ter plaatse te laten uitvoeren om de voortgang van de bouwwerkzaamheden van de betreffende vastgoedprojecten die door de betreffende leveranciers zijn voltooid, vast te stellen. Op de datum van deze aankondiging heeft de Vennootschap, behalve zoals hierboven vermeld, geen onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023.

De Vennootschap is momenteel niet in staat om de verwachte datum voor de publicatie van de 2023 Tussentijdse Resultaten en verzending van het 2023 Tussentijds Verslag te bepalen, aangezien de Groep extra tijd nodig heeft om de meningsverschillen met de relevante leveranciers en gelieerde bedrijven op te lossen, om de Uitstaande Documenten te verzamelen en om een derde partij een inspectie ter plaatse van de relevante vastgoedprojecten te laten uitvoeren. Het bedrijf zal te zijner tijd verdere aankondiging(en) publiceren om de Aandeelhouders te informeren over (i) de verwachte datum van publicatie van de Tussentijdse Resultaten 2023; (ii) de verwachte datum van verzending van het Tussentijds Verslag 2023; en (iii) eventuele materiële ontwikkelingen met betrekking tot de relevante aangelegenheden.