Yuanta Financial Holding Co., Ltd. heeft de benoeming aangekondigd van de nieuwe functiehouder Yi Ju Wei(waarnemend)/Assistant Vice President van Yuanta Financial Holdings als CRO. Vorige positie: Xuan Min Guo/Senior Vice President van Yuanta Financial Holdings. Ingangsdatum: 2 januari 2023.

Datum waarop de wijziging ingaat: 16 januari 2023.