Yuanta Financial Holding Co., Ltd. kondigt de benoeming aan van Sung Shan Chao tot hoofd interne controle. CV van de nieuwe functiehouder: Vice President van Yuanta Financial Holdings; General Auditor van Yuanta Bank en Vice President van Yuanta Bank. Ingangsdatum: Vanaf de datum van goedkeuring door de bevoegde autoriteit.

De Vice President, Sung Shan Chao zal optreden als hoofd interne controle voordat hij goedkeuring heeft verkregen van de bevoegde autoriteit. Datum waarop de wijziging plaatsvindt: 5 juni 2024.