Yubico AB heeft tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering op 14 mei 2024 Jaya Baloo als nieuwe directeur gekozen.