Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd heeft op 26 april 2022 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2021. In dit verslag heeft haar accountant, Mazars, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming haar activiteiten kan voortzetten.