Yunnan Jinggu Forestry Co. Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2017. Het bedrijf voorspelt een verlies in zijn bedrijfsprestaties in 2017, waarbij het nettoverlies toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming tussen RMB 20 miljoen en RMB 30 miljoen zal bedragen in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor (op basis van de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving). Het nettoverlies toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van buitengewone winst en verlies zal tussen de RMB 23 miljoen en RMB 33 miljoen bedragen.