Yunnan Jinggu Forestry Co. Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2018. Volgens voorlopige statistieken voorspelt de Vennootschap om verliezen om te zetten in winsten in de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde vennootschap in 2018 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor, waarbij de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde vennootschap tussen RMB 5,4 miljoen en RMB 7,9 miljoen zal bedragen. Het nettoverlies toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van de buitengewone winst en het buitengewone verlies zal tussen de RMB 14,6 miljoen en de RMB 12,1 miljoen bedragen.