Zhongsheng Group Holdings Limited (SEHK:881) begint op 12 juli 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 19 juni 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 240.182.336 aandelen terug te kopen, wat 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De inkopen zullen leiden tot een verbetering van het nettovermogen en/of de winst per aandeel.

Elke terugkoop zal plaatsvinden uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en de statuten van het bedrijf en de Companies Act. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, de datum waarop de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering. Op 19 juni 2023 had het bedrijf 2.401.823.363 aandelen uitstaan.