Zhongyuan Bank Co., Ltd. heeft op haar BAVA de verkiezing goedgekeurd van dhr. Feng Ruofan, mw. Zhang Shu, dhr. Xu Yiguo, mw. Zhao Zijian, dhr. Wang Maobin, dhr. Pan Xinmin, dhr. Gao Pingyang als niet-uitvoerend bestuurder van de derde sessie van de raad; het bedrijf keurde ook de verkiezing goed van mw.
Het bedrijf keurde ook de verkiezing goed van Mevr. Wang Xiaoyan, Dhr. Yan Yongfu, Mevr. Lu Suyue als Aandeelhoudersvertegenwoordigende Toezichthouder van de derde sessie van het Comité van Toezicht; Het bedrijf keurde ook de verkiezing goed van Dhr. Li Xingzhi, Mevr. Hun ambtstermijn zal ingaan op 12 oktober 2023, de datum van verkiezing op de Tweede BAVA van 2023, en eindigen bij beëindiging van de ambtstermijn van de derde sessie van de Raad van Commissarissen.