Zhongyuan Bank Co., Ltd. rapporteerde resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023. Voor het halfjaar rapporteerde de onderneming netto rentebaten van CNY 10.892,89 miljoen, vergeleken met CNY 8.377,11 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen CNY 2.002,02 miljoen, vergeleken met CNY 2.093,3 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was CNY 0,05 vergeleken met CNY 0,09 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was CNY 0,05 vergeleken met CNY 0,09 een jaar geleden.