Zhongyuan Bank Co., Ltd. heeft aangekondigd dat de heer You Xiang is gekozen tot voorzitter van het Comité van Toezicht. De ambtstermijn van de heer You Xiang als voorzitter van het Comité van Toezicht en treedt in werking op 12 oktober 2023, de datum waarop hij werd verkozen tot voorzitter en vicevoorzitter van het Comité van Toezicht.