De Raad van Bestuur van Zijin Mining Group Company Limited heeft het winstverdelingsplan voor het jaar eindigend op 31 december 2023 een slotdividend in contanten voorgesteld van RMB 2 per 10 aandelen (inclusief belastingen). Het winstuitkeringsvoorstel voor het jaar eindigend op 31 december 2023 is onderhevig aan overweging en goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders.
algemene vergadering van aandeelhouders.