Tussen blockchain en werkelijkheid: Het in 2017 gecreëerde protocol, dat gebaseerd is op de Ethereum blockchain, maakt het mogelijk om informatie uit de werkelijkheid op een veilige en gedecentraliseerde manier op te slaan en door te geven. Het doel is om gegevens uit de echte wereld te verbinden met slimme contracten die rechtstreeks op de Ethereum-blockchain zijn ingebed, om transacties tussen gebruikers te vereenvoudigen. De technologie bestaat uit een netwerk van orakels waarmee betrouwbare gegevens uit de echte wereld rechtstreeks in slimme contracten kunnen worden ingevoerd voor gebruik in verschillende gedecentraliseerde toepassingen. Zo zouden bijvoorbeeld de weergegevens van bepaalde geografische gebieden kunnen worden geïntegreerd om verzekeringspolissen uit te voeren.

Kenmerken:

Het protocol heeft zijn eigen token: LINK. Het token wordt zoals bij veel crypto-activa gebruikt om de bedrijfskosten op het netwerk te betalen. De orakels worden gebruikt om de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens te verifiëren. De gegevens kunnen bijvoorbeeld de buitentemperatuur zijn, de stand van een voetbalwedstrijd, de uitslag van een stemming, een economische statistiek, enz. Al deze gegevens zullen aan de hand van verschillende bronnen worden gecontroleerd om de echtheid ervan te verzekeren. Zo verbindt Chainlink de "on-chain" wereld (op de blockchain) en de "off-chain" wereld (informatie buiten de blockchain).

...