Het kleine zusje van Bitcoin: De Litecoin blockchain, in 2011 gecreëerd door Charlie Lee, vertoont gelijkenissen met Bitcoin. Het wordt inderdaad beschouwd als een tak van het Bitcoin-netwerk en deelt dus overeenkomsten in broncode. De oprichter zag enkele beperkingen in Bitcoin, zoals de omlooptijd en de kosten van het gebruik op het netwerk. Haar cryptocurrency, Litecoin (LTC), wordt vaak als digitaal geld beschouwd, achter haar grote zus Bitcoin, die als digitaal goud wordt beschouwd. Litecoin kan beschouwd worden als een van de eerste alternatieven voor Bitcoin als peer-to-peer ruilmiddel.

Kenmerken :

Het native token van Litecoin is LTC. Litecoin werkt met de consensus Proof of Work (PoW) en er vindt om de 4 jaar een halvering (verlaging van het loon van de miners) plaats, net als bij Bitcoin. Litecoin wordt vaak in verband gebracht met Bitcoin, omdat de werkwijze ervan, zoals we gezien hebben, erg op elkaar lijkt. Litecoin kan tot 56 transacties per seconde verwerken (tegen 7 voor Bitcoin) en er wordt elke 2,5 minuut een blok gegenereerd (tegen 10 minuten voor Bitcoin). De technologie van Litecoin is zeer interessant, maar wordt minder gesteund dan Bitcoin door de gemeenschappen van de cryptosfeer. Omdat het zich heel langzaam ontwikkelt, wordt er veel minder over gesproken.

...