Veehouders in de VS zouden een duidelijker pad hebben om antitrustklachten in te dienen tegen vleesverwerkende bedrijven wegens oneerlijke handelspraktijken onder een regel die dinsdag is voorgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.

De voorgestelde regel is de vierde die door de regering van president Joe Biden is ingevoerd om de concurrentie in de sterk geconsolideerde vleesverwerkende industrie te stimuleren.

Eerdere regels zouden een eerlijker loon voor kippenboeren voorschrijven, de transparantie in pluimveeverbintenissen vergroten en vergelding tegen kippenboeren verbieden als ze hun bezorgdheid uiten over concurrentiebeperkend gedrag.

De op dinsdag voorgestelde regel zou verduidelijken hoe boeren en veehouders moeten bewijzen dat ze schade hebben geleden door vermeend concurrentiebeperkend gedrag van vleesverpakkers en zal de USDA beter in staat stellen om de antitrustwetten te handhaven, aldus het agentschap in een persbericht.

"Vastgeroeste marktmacht en het misbruik dat daaruit voortvloeit, blijven een obstakel voor lagere prijzen voor consumenten en eerlijkere praktijken voor producenten," zei minister van Landbouw Tom Vilsack in een verklaring. "De vandaag voorgestelde regel staat voor duidelijke, transparante normen zodat markten eerlijk en concurrerend functioneren voor zowel consumenten als producenten."

Boeren hebben aangevoerd dat de huidige regelgeving de lat te hoog legt om aan te tonen dat ze schade hebben ondervonden van concurrentiebeperkend gedrag, waardoor ze geen verhaal kunnen halen bij het USDA.

"Boeren hebben deze zekerheid al lang verdiend," zei Sarah Carden, directeur onderzoek en beleidsontwikkeling voor Farm Action, een belangenorganisatie voor boeren.

Het North American Meat Institute, een handelsgroep, zei in een verklaring dat de regel vleesverpakkers zou blootstellen aan rechtszaken en onzekerheid.

"Onder deze voorgestelde regels verliest iedereen, de veehouder, de verpakker en uiteindelijk de consument," zei Julie Anna Potts, de voorzitter en CEO van de groep, in de verklaring.

Het publiek kan 60 dagen lang commentaar geven op de voorgestelde regel. (Verslaggeving door Leah Douglas, bewerkt door Bill Berkrot en David Gregorio)