JDE Peet's, een van 's werelds grootste koffiebedrijven, zegt dat de wereldwijde koffie-industrie het erg moeilijk heeft om te voldoen aan een nieuwe EU-wet die de import verbiedt van grondstoffen en aanverwante goederen die verband houden met ontbossing waar ook ter wereld.

De wet van de Europese Unie, die eind 2024 van kracht wordt, verplicht EU-importeurs van koffie, cacao, vee, palmolie en andere grondstoffen om te bewijzen dat hun goederen niet bijdragen aan de vernietiging van bossen - een belangrijke bron van klimaatverandering - of dat ze hoge boetes krijgen.

Producerende landen van Indonesië tot Brazilië hebben de wet bekritiseerd en gezegd dat deze discriminerend is en dat de nieuwe regels ertoe kunnen leiden dat kwetsbare, kleinschalige boeren geen toegang krijgen tot de lucratieve markt van de EU.

Ze vrezen dat boeren in afgelegen plattelandsgebieden bijvoorbeeld niet in staat zullen zijn om kopers van hun goederen te voorzien van geolocatiecoördinaten om te bewijzen dat hun boerderijen niet op land staan dat na 2020 ontbost zal worden - een van de belangrijkste vereisten van de wet.

JDE Peet's, maker van Douwe Egberts en L'Or koffie, zei dat de EU dit aspect van de wet in sommige opzichten heeft vereenvoudigd, maar dat de industrie nog steeds moeite zal hebben om eind 2024 aan de wet te voldoen.

"Het is duidelijk dat de tijdlijn heel erg krap is. We doen wat we kunnen om op tijd klaar te zijn," zei Laurent Sagarra, Vice President Sustainability bij JDE Peet's, in een interview.

In sommige landen is de deadline voor naleving al verstreken omdat de oogst al begonnen is, wat betekent dat de goederen die ze nu produceren volgend jaar op de EU-markt verkocht zullen worden en al aan de regels moeten voldoen, zei hij.

De Europese Commissie zei dat haar "deuren open staan voor discussies met de industrie en dat we niet alleen eventuele vragen over de implementatie beantwoorden, maar ook uitgebreide richtlijnen publiceren op basis van de uitwisselingen tot nu toe".

JDE Peet's heeft overeenkomsten gesloten met Ethiopië, Papoea-Nieuw-Guinea, Tanzania, Oeganda, Peru, Honduras en Rwanda om hun koffieregio's in kaart te brengen en te bewaken met behulp van satellietbeelden met hoge resolutie, kunstmatige intelligentie en verificatie ter plaatse.

Maar het bedrijf moet nog ruim voor het einde van dit jaar overeenkomsten tekenen met nog eens 20 landen om ervoor te zorgen dat het volgend jaar koffie van verschillende origines kan blijven importeren.

Koffie die aan consumenten wordt verkocht, is meestal een mengsel van verschillende bonenvariëteiten. Zelfs kleine koffielanden zijn belangrijk voor branders om de kenmerkende smaak van hun producten te behouden.

Branders hebben ook een gevarieerde inkoopbasis nodig voor het geval dat ongunstige weersomstandigheden of ziekten de oogst van een land of regio in een bepaald seizoen beïnvloeden.

"We werken samen met (bijna) de hele koffiewereld, er zijn 27 landen waarmee we samenwerken," zei Sagarra.

CONCURRENTIEVOORDEEL

Een meerderheid van de EU-lidstaten heeft het blok gevraagd om de wet terug te schroeven en mogelijk tijdelijk op te schorten, omdat men vreest dat zelfs de boeren in de EU moeite zullen hebben om alle vakjes aan te kruisen die nodig zijn om te bewijzen dat hun goederen ontbossingsvrij zijn.

Er wordt ook verwacht dat het proces duur zal zijn. Sagarra weigerde details te geven over de kosten en benadrukte in plaats daarvan dat het doel om ontbossing uit de toeleveringsketens te bannen verder gaat dan de EU.

Bedrijven over de hele wereld hebben - onder druk van investeerders en klimaatbewuste consumenten - hun eigen doelstellingen ingevoerd om hun toeleveringsketens te ontdoen van milieuschade.

"Het is niet alleen de EU, veel bedrijven hebben klimaatdoelen (omdat) ontbossingsvrij zijn een concurrentievoordeel is. Koffie uit landen met veel ontbossing zal (in de toekomst) minder aantrekkelijk worden," zei Sagarra.

Op de vraag of JDE Peet's op tijd compliant zou zijn, antwoordde Sagarra: "100% is altijd moeilijk omdat we nog met veel onzekerheid kampen, er gebeuren nog veel dingen met onze landen van herkomst."

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we er klaar voor zijn." (Verslaggeving door Maytaal Angel en Richa Naidu. Redactie door Matthew Scuffham en Jane Merriman)