Uit de laatste gegevens van de Nigerian Upstream Petroleum and Regulatory Commission (NUPRC) bleek dat meer dan 60% van de exploratielicenties die aan lokale en buitenlandse oliebedrijven waren verstrekt, waren verlopen, op een moment dat het land op zoek is naar nieuwe investeringen om de productie te stimuleren.

De Nigeriaanse regering heeft 53 exploratievergunningen, waarvan sommige dateren uit 2003, uitgegeven aan oliemaatschappijen, maar 33 daarvan zijn sindsdien verlopen en zijn niet verlengd, waaronder vier die vastzitten in contractgeschillen. De leases zijn niet automatisch ingetrokken, maar de regelgevende instantie is niet langer bereid om de bedrijven voor onbepaalde tijd leases te laten houden.

Nigeria, de grootste olieproducent van Afrika, heeft de olieproductie zien dalen door diefstal van ruwe olie, vandalisme in pijpleidingen en een gebrek aan nieuwe investeringen in de sector.

"Op basis van de PIA (Petroleum Industry Act) is de commissie gericht op het leveren van waarde voor de natie, dus alleen bedrijven die technisch en financieel levensvatbaar zijn, zullen hun leases behouden," vertelde Gbenga Komolafe, CEO van NUPRC, aan Reuters.

Sommige van de verlopen leases behoren toe aan het beursgenoteerde energiebedrijf Oando en de exploratie-eenheid van TotalEnergies, allemaal in de Nigerdelta.

Nigeria heeft in 2021 een hervormingswet voor de olie-industrie aangenomen, die de regelgevende instantie de bevoegdheid geeft om de technische en financiële capaciteiten te beoordelen van bedrijven die olie-exploratielicenties bezitten.

Komolafe zei dat de commissie de herziening van deze leases zal starten en dat de toekenning van nieuwe leases "onderworpen zal zijn aan specifieke voorwaarden en bepalingen".

Investeringen in olie-exploratie in Nigeria zijn schaars omdat oliemultinationals zich terugtrekken uit onshore en ondiepe wateren vanwege de toenemende onveiligheid en sabotage van olie-infrastructuur en juridische geschillen met gemeenschappen in de Nigerdelta.