(Alliance News) - Welkom bij de service Alliance News UK (ISSN 2515-9453), bestaande uit de Alliance News UK Professional en haar familie van financiële nieuwsbrieven ten behoeve van beleggers en hun professionele adviseurs.

Alliance News UK wordt uitgegeven door Alliance News Ltd, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 16 Carver Road, London SE24 9LT, UK.

Als u met ons redactieteam wilt spreken, stuurt u een e-mail naar newsroom@alliancenews.com.

Voor informatie over abonnementen op Alliance News UK, stuurt u een e-mail naar info@alliancenews.com of bezoekt u onze website op www.alliancenews.com.

Alliance News UK biedt onafhankelijk nieuws over elk bedrijf dat genoteerd staat aan de London Stock Exchange, inclusief closed-end beleggingsfondsen, samen met relevant politiek en economisch nieuws uit de hele wereld.

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Alliance News UK (de "inhoud") is eigendom van Alliance News Ltd of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in de inhoud niet te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken of op te slaan. U stemt er ook mee in om niets van de Inhoud te verspreiden, communiceren, verzenden, uitzenden of circuleren naar wie dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot iemand anders in hetzelfde bedrijf of organisatie, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliance News, met deze ene uitzondering:

U mag, op incidentele en onregelmatige basis, een niet-substantieel deel van de Inhoud reproduceren, distribueren, weergeven, communiceren of verzenden, voor een niet-commercieel doel en zonder kosten, aan een beperkt aantal personen, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten vermeldt bij een dergelijk deel van de Inhoud in dezelfde vorm als waarin de vermeldingen in de Inhoud verschijnen, de oorspronkelijke bronvermelding en de zin "Gebruikt met toestemming van Alliance News".

U mag echter geen Inhoud plaatsen op forums, nieuwsgroepen, mailinglijsten, elektronische prikborden of andere websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliance News.

Om toestemming te vragen voor andere zaken, kunt u contact opnemen met Alliance News op info@alliancenews.com.

Wij garanderen niet dat de inhoud altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van bugs of virussen. Wij kunnen delen van de Inhoud zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen.

De Inhoud bevat feiten, meningen, opinies en aanbevelingen van personen en organisaties die van belang worden geacht. Alliance News en haar licentiegevers van content geven geen beleggingsadvies, belastingadvies, juridisch advies of ander professioneel advies waarop u zou moeten vertrouwen. Alliance News en haar licentiegevers van content garanderen of waarborgen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van deze meningen, opinies en aanbevelingen, of onderschrijven deze anderszins. U dient altijd de hulp van een professional in te roepen voor advies over beleggingen, belastingen, de wet of andere professionele zaken.

Alliance News is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor verlies of schade in verband met, of het niet kunnen gebruiken van, deze website of het gebruik van, of het vertrouwen op, de Inhoud.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. Controleer deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd, aangezien deze Gebruiksvoorwaarden, en eventuele wijzigingen daarin, bindend voor u zijn.

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.