In het ontwerpcommuniqué staat ook dat de kans op een zachte landing van de wereldeconomie is toegenomen, maar dat de onzekerheid groot blijft.

"De risico's voor de wereldwijde economische vooruitzichten zijn meer in evenwicht," met een sneller dan verwachte desinflatie en meer groeivriendelijke begrotingsconsolidatie die de groei ondersteunen, aldus het ontwerp.

"Tot de neerwaartse risico's voor de wereldeconomie behoren [oorlogen en] escalerende conflicten, geo-economische fragmentatie, toenemend protectionisme en verstoringen van handelsroutes," aldus het ontwerpcommuniqué. Het feit dat de woorden "oorlogen en" tussen haakjes staan, suggereert dat er binnen de groep nog geen consensus was over het al dan niet opnemen van de taal in de definitieve versie.