"GIFT IFSC is een efficiënt kanaal om van India een koolstofarme economie te maken en de vereiste groene kapitaalstroom op gang te brengen. De uitgifte van financiële instrumenten zoals groene obligaties, duurzame obligaties, duurzaamheidsobligaties zal de wereld helpen," zei Modi in een toespraak.

Hij zei dat India de rol van GIFT City wil uitbreiden om er een nieuw zenuwcentrum voor financiële diensten en technologie van te maken.

GIFT-IFSC is een belastingneutraal financieel centrum dat de concurrentie aan wil gaan met hubs als Singapore, omdat het fiscale stimuleringsmaatregelen en een losser regelgevingsklimaat biedt.