Deelnemers aan de Amerikaanse obligatiemarkt vrezen dat de liquiditeit van de markt zal blijven verslechteren naarmate de Amerikaanse schatkist grote hoeveelheden schuldpapier blijft uitgeven om de tekorten te dekken, terwijl de handelaars moeite hebben om de uitdijende omvang van de markt bij te houden.

De liquiditeit - of de mogelijkheid om een activum te verhandelen zonder dat de prijs aanzienlijk verandert - is de afgelopen jaren verslechterd. De koersen van Amerikaanse staatsobligaties hebben sterk geschommeld sinds de Federal Reserve de rente begon te verhogen om de inflatie te beteugelen en de kwestie werd besproken tijdens verschillende panels op het Fixed Income Leaders Summit evenement in Boston op 13 en 14 juni.

Toezichthouders en het ministerie van Financiën zelf hebben een reeks hervormingen gelanceerd om de handelsvoorwaarden te verbeteren en verstoringen op de grootste obligatiemarkt ter wereld, het fundament van het wereldwijde financiële systeem, te voorkomen. Toch maken velen zich zorgen dat de kwetsbaarheden die bij eerdere incidenten aan het licht kwamen, zoals in maart 2020 toen de liquiditeit snel verslechterde door de angst voor een pandemie, nog steeds de kop op kunnen steken bij pieken in de volatiliteit en als de vraag moeite heeft om het aanbod bij te benen.

"Ik maak me wel zorgen over de marktliquiditeit," zei Chris Concannon, chief executive van MarketAxess, een elektronisch handelsplatform voor vastrentende producten, op de conferentie. "Op dit moment geven we schatkistpapier uit om de rente op schatkistpapier te betalen ... en als je kijkt naar de spelers die liquiditeit ondersteunen, die nemen niet toe," zei hij.

De markt voor schatkistpapier is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld, van $12,5 biljoen in 2014 tot $27 biljoen eind mei, volgens gegevens van de Securities Industry and Financial Markets Association. Volgens het Congressional Budget Office zou de federale schuld tegen 2034 kunnen groeien tot $48 biljoen.

Aan de andere kant wordt de bemiddelingscapaciteit van dealers beperkt door hogere kapitaalvereisten die banken ontmoedigen om grote posities aan te houden.

Bovendien blijft de rentecurve sterk omgekeerd - wat betekent dat kortlopende schuld meer opbrengt dan langerlopende obligaties. Dit ontmoedigt banken nog meer om zich bloot te stellen aan de zogenaamde duration, oftewel de rentegevoeligheid van hun posities.

"Er is geen carry, dus waarom zou u dit spul bezitten? Het verbruikt uw balans, u verdient er niets mee," zegt Harry Melandri, een adviseur bij MI2 Partners, een macro-economisch onderzoeksbureau.

"Als we een markt hebben waar veel verkocht wordt, om wat voor reden dan ook ... zullen marketmakers niet erg blij zijn met het ophalen van volumes," zei hij. "Ik zeg niet dat het vandaag of morgen een probleem is, maar de kwetsbaarheid is er."

Na een verbetering aan het einde van vorig jaar toen Treasuries stegen door de verwachtingen van renteverlagingen, is de liquiditeit de afgelopen maanden verslechterd, volgens een analyse van Steven Abrahams, hoofd beleggingsstrategie bij Santander US Capital Markets. Hij berekent liquiditeit door afwijkingen tussen bepaalde Treasury-rendementen te meten: in illiquide markten hebben afwijkingen de neiging om aan te houden, terwijl ze in liquide markten snel verdwijnen.

Onderzoekers van de New York Fed zeiden vorig jaar in een paper dat de volatiliteit van de rente het grootste deel van de variatie in liquiditeit van de Treasury-markt verklaart. Maar ze merkten ook op dat "de functionaliteit van de Amerikaanse markt voor schatkistpapier aanzienlijk afneemt wanneer er intensief gebruik moet worden gemaakt van de balansen van handelaren om de obligatiemarkten te bemiddelen, zoals in maart 2020.

James Fishback, medeoprichter en chief investment officer van Azoria Partners, een multi-asset beleggingsfirma, vindt "liquiditeit prima" op dit moment, maar hij maakt zich zorgen dat deze drastisch kan verslechteren door de toename van de uitgifte van staatsobligaties.

"Wat gebeurt er als er een veiling van schatkistpapier is en niemand komt opdagen? Dat is een echte zorg. En dat is waar liquiditeit er echt toe doet," zei hij. (Verslaggeving door Davide Barbuscia en Gertrude Chavez-Dreyfuss; Redactie door Alden Bentley en Andrea Ricci)