De presidenten van de Europese Centrale Bank vrezen dat het publiceren van hun renteprognoses druk zou uitlokken van regeringen die willen weten of hun centrale bankier hun binnenlandse agenda dient, zo vertelden bronnen aan Reuters. Dit is een teken dat een idee om de praktijk van de Amerikaanse Federal Reserve te volgen wel eens moeilijk te verkopen zou kunnen zijn.

Hun bezorgdheid benadrukt de tegenstrijdigheden van de architectuur van de eurozone in vergelijking met rechtsgebieden met slechts één nationale regering, zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Het Duitse ECB-bestuurslid Isabel Schnabel opperde vorige week het idee om, net als de Fed vier keer per jaar doet, een "puntgrafiek" te publiceren van de prognoses van beleidsmakers over het juiste rentepad, met het argument dat dit de markten beter zou informeren.

Maar uit gesprekken met 13 van haar collega's van de 20 nationale centrale banken van de eurozone tijdens de voorjaarsvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington bleek dat bijna iedereen van mening was dat een dergelijke stap de kostbare maar kwetsbare onafhankelijkheid van de nationale regeringen in gevaar zou brengen.

Bij de Amerikaanse centrale bank zijn de 'punt'-voorspellingen anoniem, wat Fed-watchers er niet van weerhoudt om te proberen te achterhalen welke punt bij welke beleidsmaker hoort. Maar er is geen politieke druk op individuen om met hun puntjes te rommelen.

Voor de ECB zou het anders zijn. Gouverneurs denken dat politici zouden proberen te achterhalen welk bolletje bij het hoofd van de centrale bank van hun land hoort en die persoon onder druk zouden zetten om een standpunt in te nemen dat overeenkomt met hun nationale doelen.

Toch zagen enkele presidenten ook wel wat in het voorstel of stonden ze open om het te bespreken tijdens de volgende herziening van de ECB die volgend jaar van start gaat. Eén bron zei dat de punten geclusterd zouden kunnen worden om individuele stemmen te verbergen.

Een woordvoerder van de ECB gaf geen commentaar.

De ECB probeert gouverneurs te beschermen tegen politieke inmenging. Ze publiceert bijvoorbeeld niet de stemverdeling na beleidsbeslissingen en de verslagen van beleidsvergaderingen zijn geanonimiseerd en vaak vaag over hoeveel mensen een bepaald standpunt steunden.

KOMEND OVERZICHT

De 20 nationale centrale banken van de eurozone zijn statutair onafhankelijk van de uitvoerende macht, maar de meeste gouverneurs hebben nog steeds politieke steun nodig in hun thuisland om herkozen te worden.

Schnabel, die in haar toespraak haar persoonlijke mening gaf, stelde ook voor om alternatieve scenario's te gebruiken naast de basisprojecties van de ECB. Ook dit kreeg gemengde reacties van haar collega's.

Sommigen vonden dat er misschien te veel mogelijke scenario's waren - zoals op dit moment oorlog in het Midden-Oosten of een opflakkering van de Amerikaanse inflatie - en dat deze met de tijd zouden variëren.

Uit een artikel uit 2021 van de ZEW-economen Friedrich Heinemann en Jan Kemper bleek dat dovistische ECB-beleidsmakers die voorstander zijn van lagere rentetarieven, meestal uit landen met hoge schulden komen en dat het tegenovergestelde gold voor zogenaamde haviken.

Het patroon was meer uitgesproken voor de 20 nationale gouverneurs van de ECB dan voor haar zes leden van de Directie, die via een pan-Europees politiek proces worden gekozen, zo bleek uit de studie. In de raad zitten ook president Christine Lagarde en Schnabel zelf.

Ook andere centrale banken zijn hun werkwijze aan het herzien.

De Bank of England kreeg onlangs feedback van de voormalige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, die er bij de ambtenaren op aandrong om hun prognoseregime te herzien.

Bernanke raadde de BoE niet aan om de puntgrafiek over te nemen en zei dat, als de BoE die weg zou inslaan, ze één rentevoorspelling zou moeten doen, zoals de Scandinavische centrale banken doen, in plaats van individuele standpunten.

De Bank of Korea overweegt ook om haar leidraad voor het waarschijnlijke toekomstige rentepad te herzien door het tijdsbestek te verlengen en visuele schattingen te geven in een poging om de transparantie te vergroten, zo vertelden bronnen aan Reuters.