ECB'S KAZAKS AFWIJKING VAN DE BASISLIJN ZOU AANZIENLIJKE, AANHOUDENDE DATAVERRASSINGEN VEREISEN