REHN VAN DE ECB: WE WETEN DAT HET INFLATIETRAJECT HOBBELIG IS, MAAR WE ZIEN STABILISATIE IN HET VERSCHIET