VILLEROY VAN DE ECB: VOOR DE AANKONDIGING VAN DE VERVROEGDE VERKIEZINGEN HADDEN WE DE GEVAREN VAN HET MILIEU AL GENOEMD