Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten botsten dinsdag bij de VN-Veiligheidsraad over beschuldigingen van de legergebonden Soedanese regering dat de VAE wapens en steun levert aan een rivaliserende strijdende partij in het 14 maanden durende conflict in het land.

Naast elkaar zittend aan de tafel van de Veiligheidsraad zei Mohamed Abushahab, VAE-ambassadeur bij de VN, dat de Soedanese VN-ambassadeur Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed "belachelijke" en valse beschuldigingen had geuit om de aandacht af te leiden van de "ernstige schendingen die ter plekke plaatsvinden".

In april vorig jaar brak er oorlog uit tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) over een overgang naar vrije verkiezingen. Volgens de V.N. hebben bijna 25 miljoen mensen - de helft van de bevolking van Soedan - hulp nodig, dreigt er hongersnood en zijn zo'n acht miljoen mensen hun huizen ontvlucht.

"De militaire agressie die gelanceerd wordt door de Rapid Support milities, die met wapens gesteund worden door de Emiraten, is doelbewust en systematisch gericht op dorpen en steden," vertelde Mohamed aan de Veiligheidsraad.

VN-sanctiecontroleurs hebben de beschuldigingen dat de VAE de RSF militair hebben gesteund als "geloofwaardig" bestempeld. De VAE hebben ontkend betrokken te zijn bij militaire steun aan één van de strijdende partijen in Soedan.

Zonder landen bij naam te noemen, heeft de Veiligheidsraad vorige week een resolutie aangenomen waarin landen worden aangespoord om "zich te onthouden van externe inmenging die conflicten en instabiliteit probeert aan te wakkeren" en waarin "lidstaten die de overdracht van wapens en militair materiaal naar Darfur vergemakkelijken, worden herinnerd aan hun verplichtingen om de wapenembargomaatregelen na te leven".

De Verenigde Staten zeggen dat de strijdende partijen oorlogsmisdaden hebben begaan en dat de RSF en geallieerde milities ook misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuivering hebben begaan.

Abushahab wendde zich tot zijn Soedanese tegenhanger aan de tafel van de Veiligheidsraad en zei: "Als zij een einde willen maken aan het conflict en het lijden van de burgers, waarom komen ze dan niet naar de besprekingen in Jeddah? Waarom blokkeren ze de hulp? Waar wachten jullie op?"

"U moet ophouden met uw grootspraak in internationale fora zoals deze en in plaats daarvan de verantwoordelijkheid nemen voor het beëindigen van het conflict dat u bent begonnen," voegde Abushahab eraan toe.

Eind vorige maand verwierp het leger van Soedan een oproep om terug te keren naar vredesbesprekingen met de RSF in Jeddah, Saoedi-Arabië.

Mohamed reageerde boos op Abushahab: "Wie vrede wil stichten in Soedan moet eerst met zuivere bedoelingen komen en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de staat die terrorisme sponsort."