De Japanse groothandelsinflatie bleef in april stabiel op 0,9% doordat de daling van de yen de invoerkosten opdreef, wat suggereert dat een nieuwe golf van prijsstijgingen de centrale bank ertoe zou kunnen aanzetten om de rente op korte termijn opnieuw te verhogen.

Analisten verwachten dat de inflatie op de groothandelsmarkt de komende maanden zal toenemen, omdat het effect van overheidssubsidies om de energierekeningen te verlagen zal wegebben en de prijsdruk door stijgende invoerkosten zal toenemen.

De jaar-op-jaar stijging van de prijsindex voor zakelijke goederen (CGPI), die de prijs meet die bedrijven elkaar aanrekenen voor hun goederen en diensten, kwam overeen met de mediane marktverwachting voor een stijging met 0,8% en volgde op een stijging met 0,9% in maart.

Een index die de op de yen gebaseerde prijzen van importgoederen meet, steeg in april met 6,4% ten opzichte van een jaar eerder, na een stijging van 1,4% in maart, bleek dinsdag uit gegevens van de Bank of Japan (BOJ), wat de recente scherpe dalingen van de valuta weerspiegelt.

"De inflatiedruk door stijgende invoerkosten zal waarschijnlijk toenemen," zei Toru Suehiro, hoofdeconoom bij Daiwa Securities. "Als deze door kosten gedreven prijsdruk te sterk wordt, zou de BOJ ruimte kunnen zien om de rente te verhogen."

De BOJ maakte in maart een einde aan acht jaar negatieve rentetarieven en andere overblijfselen van haar radicale stimuleringsmaatregelen, omdat zij van mening was dat een duurzame verwezenlijking van haar inflatiedoelstelling van 2% in zicht was.

Gouverneur Kazuo Ueda heeft gezegd dat de BOJ de rente alleen zal verhogen als de inflatie toeneemt door een robuuste binnenlandse vraag en loongroei, en dat de centrale bank niet direct zal reageren op kostengedreven prijsstijgingen.

Maar hij waarschuwde ook voor de mogelijkheid dat de Japanse inflatie de verwachtingen zou kunnen overtreffen, omdat de beweging van de yen een grotere invloed zou kunnen hebben op de prijsontwikkeling dan in het verleden.

"Als de inflatie onze verwachtingen overtreft of als de opwaartse risico's groot worden, zal het gepast zijn voor ons om de rente eerder aan te passen," zei Ueda vorige week in een toespraak, waarmee hij de kans op een nieuwe renteverhoging op korte termijn aangaf.

Een zwakke yen is een zegen voor exporteurs, maar het is ook een probleem voor Japanse beleidsmakers omdat het de consumptie schaadt door de kosten van de invoer van grondstoffen op te drijven.

De Japanse kerninflatie, de belangrijkste prijsindicator voor het monetaire beleid van de BOJ, bedroeg in maart 2,6% en bleef daarmee twee jaar lang boven het streefcijfer van 2% van de centrale bank.

Uit een enquête van de particuliere denktank Japan Center for Economic Research, die tussen 26 april en 8 mei werd uitgevoerd, bleek dat veel analisten voorspelden dat de volgende renteverhoging van de BOJ in oktober zou zijn.