GOUVERNEUR CENTRALE BANK CHINA: OP DIT MOMENT IS HET VOORAL BELANGRIJK OM AANDACHT TE BESTEDEN AAN DE RISICO'S VAN HET AANHOUDEN VAN EEN GROTE HOEVEELHEID LANGLOPENDE STAATSOBLIGATIES EN EEN NORMAAL STIJGEND RENDEMENT TE HANDHAVEN