Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
  1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. Ageas SA/NV
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    AGS   BE0974264930

AGEAS SA/NV

(AGS)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 20/01 17:35:13
44.74 EUR   +2.24%
14:31AGEAS / : bekroond met Top Employer-certificaat
PU
18/01Ageas geen overnameprooi meer
AM
17/01Ageas niet te koop
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Ageas rapporteert resultaten voor de eerste negen maanden van 2021

10/11/2021 | 07:45

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie

Brussel, 10 november 2021 - 07u30 (CET)

Ageas rapporteert resultaten voor de eerste negen maanden van 2021

Voortgezette sterke commerciële prestaties van alle bedrijfsactiviteiten

Uitstekend operationeel resultaat in zowel Leven als Niet-Leven

Goed op weg om de winstverwachtingen voor 2021 en de doelstellingen van Connect21 te halen

Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 568 miljoen en was te danken aan de uitstekende prestaties in Leven, enigszins

afgezwakt door RPN(i).

Nettoresultaat

Het nettoresultaat Verzekeringen steeg van EUR 737 miljoen naar EUR 777 miljoen.

Het nettoresultaat van Niet-Leven bedroeg EUR 236 miljoen in vergelijking met EUR 311 miljoen vorig jaar.

Het nettoresultaat van Leven kwam uit op EUR 541 miljoen in vergelijking met EUR 426 miljoen vorig jaar.

Het nettoresultaat van de Groep in het derde kwartaal bedroeg EUR 161 miljoen.

Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 11% tot EUR 31 miljard.

Het premie-inkomenLeven (tegen 100%) steeg met 9% tot EUR 25 miljard, dankzij solide commerciële prestaties in alle regio's.

Premie-inkomen

Het premie-inkomen in Niet-Leven (tegen 100%) steeg aanzienlijk tot EUR 6 miljard, vooral dankzij België en de integratie van

Taiping Re.

Het premie-inkomenin het derde kwartaal (tegen 100%) steeg met 13% van EUR 7,8 miljard tot EUR 8,8 miljard.

Uitstekende combined ratio van 95,2%, inclusief de 5% impact veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Operationeel

De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 96 basispunten en de operationele marge Unit-linked

resultaat

bedroeg 34 basispunten. Beide marges bevinden zich binnen het streefbereik.

Eigen vermogen van EUR 11,5 miljard of EUR 61,79 per aandeel.

De Solvency IIageas-ratio Groep bleef sterk op 187%, ruimschoots in lijn met het risicoprofiel en de solvabiliteitsdoelstelling

Balans

De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 september 2021 bedroegen 1,3 miljard EUR.

De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind

2020 met 1% tot EUR 74,6 miljard.

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op d e website van Ageas.

De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Hans De Cuyper van Ageas: "De uitstekende prestaties in het derde kwartaal en sinds het begin van het jaar weerspiegelen de kracht van onze Groep. Ook al hebben de verwoestende overstromingen deze zomer in België en het VK geleid tot veel meer claims dan we ooit hebben ontvangen als gevolg van een enkele gebeurtenis, de sterke resultaten van al onze activiteiten hebben de impact ervan gecompenseerd. Dit onderstreept de veerkracht van Ageas die te danken is aan de geografisch spreiding van de activiteiten en de gediversifieerde productportefeuille in Leven, Niet-Leven en Herverzekering. We hebben er bijgevolg alle vertrouwen in dat wij onze winstprognose voor 2021 van EUR 850 tot 950 miljoen zullen verwezenlijken. We zijn bovendien goed op weg om alle doelstellingen van ons strategische plan Connect21 te bereiken en zijn klaar voor de lancering van Impact24, ons nieuwe strategische plan voor 2022-2024."

PERSBERICHT - RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2021

1

Aanhoudende solide bedrijfsprestaties

Ageas heeft zowel in Europa als in Azië sterke commerciële resultaten neergezet met een duidelijke groei van het premie-inkomen in Unit-linked en Niet-Leven. De operationele marges van Leven weerspiegelden de uitstekende operationele resultaten van de geconsolideerde entiteiten. De combined ratio van Niet-Leven omvat de impact van de overstromingen van juli. Het nettoresultaat was toe te schrijven aan sterke onderliggende prestaties van alle entiteiten, gedeeltelijk tenietgedaan door het effect van de ongunstige ontwikkeling van de discontovoet in China. Covid-19 had nog steeds een impact op de beleggingsopbrengsten van Leven en de schaderatio van Niet-Leven, zij het in mindere mate dan in 2020. De impact nam in de loop van het jaar ook geleidelijk aan af.

Het premie-inkomen van de Groep sinds het begin van dit jaar, met

inbegrip van de niet-geconsolideerde entiteiten (tegen 100%), lag 11% hoger dan in de eerste negen maanden van vorig jaar. Dat was te danken aan de voortgezette sterke commerciële prestaties zowel in Europa als in Azië. Op vergelijkbare basis steeg het premie-inkomenvan de Group met 5%. Het premie-inkomenin Leven nam toe door nieuwe polissen en een sterke persistentie in Azië, en door de verkoop van Unit-linkedproducten in België en Continentaal Europa. Het premie-inkomenvan Niet-Levensteeg vooral dankzij sterke prestaties in België en de integratie van Taiping Re. In Continentaal Europa is het premie-inkomenvan Niet-Levenzowel in Portugal als in Turkije gestegen. In Turkije werd de toename echter tenietgedaan door het wisselkoerseffect van de Turkse lira.

De combined ratio Niet-Leven van de geconsolideerde entiteiten over de eerste negen maanden bedroeg 95,2%, een weerspiegeling van de sterke operationele resultaten in alle productlijnen en inclusief de kosten van de overstromingen van juli in België en het VK (5%). De schadefrequentie bij Autoverzekeringen bevindt zich weer op het niveau van vóór de coronacrisis, aangezien de mobiliteitsbeperkingen in Europa zijn opgeheven.

Midden juli werd Europa getroffen door verwoestende overstromingen. De totale bruto schadelast voor de Belgische markt oversteeg ruimschoots het in de huidige wetgeving vastgestelde plafond voor de tussenkomst van de verzekeringssector. De impact op het nettoresultaat van de Groep voor zowel België, waarin de overeenkomst met de overheid is weerspiegeld, als voor het VK bleef echter beperkt tot EUR 70 miljoen.

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente in Leven over de eerste negen maanden kwam uit op 96 basispunten, dankzij een solide beleggingsresultaat en gerealiseerde nettomeerwaarden. De inkomsten uit Vastgoed in België herstellen geleidelijk van de impact van Covid-19.

De operationele marge van Unit-linkedbedroeg eind september 34 basispunten, mooi binnen de doelstelling, dankzij een bevredigende marge in België en een sterk herstel in Continentaal Europa.

De sterke operationele prestaties van de verzekeringsactiviteiten, zowel in Leven als in Niet-Leven, leverden een nettowinst op van EUR 777 miljoen. Het nettoresultaat van de Algemene Rekening bedroeg EUR 209 miljoen negatief.

De nettowinst van de Groep klokte af op EUR 568 miljoen. De nettowinst van de Groep over het derde kwartaal kwam uit op EUR 161 miljoen, inclusief het negatieve effect van EUR 67 miljoen in verband met de RPN(i)-herwaardering. Het nettoresultaat van Verzekeringen over het derde kwartaal bedroeg EUR 255 miljoen.

Gezien de impact van de ongunstige ontwikkeling van de rente in China en de verwoestende overstromingen tijdens de zomer, hebben wij er dankzij het goede resultaat in het derde kwartaal vertrouwen in dat onze nettowinst voor het volledige jaar in overeenstemming zal zijn met onze winstprognose voor 2021 van EUR 850 tot 950 miljoen. Dankzij de aanhoudend sterke prestaties zijn we ook goed op weg om alle doelstellingen van ons strategische plan Connect21 te realiseren.

De Technische verplichtingen Leven, exclusief shadow accounting van de geconsolideerde entiteiten, stegen eind september tot EUR 75 miljard door het toegenomen premie-inkomen in Groep Leven in België en in Unit-linked. De Technische verplichtingen Leven in de niet-geconsolideerde entiteiten zijn sterk toegenomen dankzij de aanhoudende groei van het premie-inkomen en de sterke persistentie.

Het totale eigen vermogen is in de eerste negen maanden licht gedaald tot EUR 11,5 miljard, of EUR 61,79 per aandeel, vooral onder invloed van de evolutie van de latente meerwaarden op de vastrentende portefeuille.

De Solvency IIageas-ratio van Ageas bedroeg 187%. De daling opgetekend tijdens het derde kwartaal is voornamelijk het gevolg van de herevaluatie de RPN(i), inflatie en herziening van de strategische activa allocatie in onze kernmarkten. Daarnaast beïnvloedde de uitzonderlijke overstromingen in de zomer het eigen vermogen. De solide prestaties van de verzekeringsactiviteiten over de eerste negen maanden dekten de opbouw van het verwachte dividend echter volledig.

Beslissingen inzake vermogensbeheer die werden genomen als reactie op de aanhoudend lage rentevoeten hadden een invloed op de generatie van operationeel vrij kapitaal. Dat bedroeg EUR 455 miljoen1 en genoot van de sterke bijdrage van EUR 177 miljoen aan dividenden van de niet-Europese niet- gecontroleerde deelnemingen.

1 Exclusief de bijdrage bovenop het wettelijk vastgelegde plafond voor de overstromingen in België

PERSBERICHT - RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2021

2

België

Zowel in Leven als in Niet-Leven is het premie-inkomen sinds het jaarbegin aanzienlijk gestegen. In Unit-linked groeide het premie-inkomen in Leven sterk (+46% op jaarbasis), onder impuls van de commerciële campagnes in het makelaarskanaal en het bankkanaal. Het premie-inkomen in Niet-Leven tekende een uitzonderlijke groei op van 9% in vergelijking met vorig jaar, met een stijging in alle segmenten dankzij de gezamenlijke inspanningen van AG en zijn distributiepartners.

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente in Leven kwam uit op 93 basispunten dankzij een solide beleggingsresultaat, waar die vorig jaar nog werd beïnvloed door de volatiliteit van de financiële markten. Tijdens het derde kwartaal profiteerde de marge van Producten met gegarandeerde rente van meerwaarden, voornamelijk op vastgoed. De operationele marge Unit-linked hield op 35 basispunten goed stand.

De combined ratio van Niet-Leven sinds het begin van het jaar leed onder het uitzonderlijk sterke effect van de ongunstige weersomstandigheden (8 procentpunt tegenover 4 procentpunt vorig jaar). Zonder de impact van het weer liet de combined ratio in alle segmenten sterke onderliggende prestaties optekenen.

VK

Het premie-inkomen sinds het begin van dit jaar is op vergelijkbare basis - rekening houdend met de verkoop van Tesco Underwriting - stabiel gebleven. De aanhoudende groei in Woningverzekeringen compenseerde voornamelijk de lagere premies in Autoverzekeringen als gevolg van de kortingen op de premies op de hele markt vanwege het lagere aantal schadedossiers in verband met Covid-19.

De combined ratio in Niet-Leven over de eerste negen maanden kwam uit op 95,7% en weerspiegelde de sterke operationele prestaties die de kosten voor de overstromingen in juli en een versterking van de reserves voor toekomstige schadekosten, ruimschoots compenseerde. De schadekosten in Autoverzekeringen bevonden zich tegen het einde van het derde kwartaal weer

PERSBERICHT - RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2021

grotendeels op het niveau van vóór corona, waarbij een lagere frequentie van schadedossiers de aanhoudende stijging van de claimsinflatie niet langer compenseert. Het sterke nettoresultaat profiteerde ook van een wijziging in de belastingwetgeving.

Continentaal Europa

De groei van het premie-inkomen in Continentaal Europa was te danken aan de hogere verkopen in zowel Leven als Niet-Leven. Op vergelijkbare basis vertoonde het premie-inkomen in Leven sinds het begin van het jaar een stijging van 59%, na de strategische verandering in de productmix, met een opmerkelijke verschuiving naar Unit-linked producten. Voorts bleef het flexibele pensioenproduct buiten balans in Portugal groeien en genereerde het EUR 157 miljoen. Het premie-inkomen in Niet-Leven steeg tegen constante wisselkoersen met 15%, dankzij sterke prestaties in ongevallen- en ziekteverzekeringen.

De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente bereikte een sterke 115 basispunten, dankzij een solide onderschrijvingsresultaat. In 2020 omvatte dit een positieve bijdrage van een vrijval van reserves in Portugal in het eerste kwartaal. De verbeterde marge in Unit-linked weerspiegelt de verandering in productmix en het hogere premie-inkomen.

De combined ratio over negen maanden kwam uit op een solide 86%. Vanaf het tweede kwartaal lag de schadefrequentie opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis.

Het resultaat van Leven is in het derde kwartaal gestegen, mede dankzij de bijdrage van AgeSA in Turkije. Over negen maanden, exclusief de positieve bijdrage van EUR 20 miljoen van de vrijval van reserves in Portugal in 2020, lag het resultaat van Leven ook hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, dankzij solide verzekeringstechnische prestaties die verder werden ondersteund door meerwaarden en door de bijdrage van AgeSA sinds mei 2021. Het resultaat van Niet-Leven weerspiegelde de normalisering van de schadefrequentie van Autoverzekeringen en een lagere bijdrage van Turkije als gevolg van ongunstige schade-ervaringen.

3

Azië

Het premie-inkomen in Azië steeg met 12% tegen constante wisselkoersen over negen maanden. Zowel Leven als Niet-Leven registreerde een positieve organische groei, verder ondersteund door de bijdrage van Taiping Reinsurance. De Technische verplichtingen Leven stegen met 15% dankzij een aanhoudende groei van het premie-inkomen en een sterke persistentie. In China werd de groei gedreven door hoogwaardige periodieke premieproducten. Over de hele regio steeg het jaarlijkse premie-equivalent met 18%. In Niet-Leven vertoonde het premie-inkomen op vergelijkbare basis een stijging van 3%, ondanks het aanhoudende effect van de pandemie. Taiping Reinsurance leverde een aanzienlijke bijdrage aan het premie-inkomen van Niet-Leven in Azië, dat tegenover dezelfde periode vorig jaar verdubbelde.

De Groep bleef in Azië solide operationele prestaties optekenen, ondanks de heropflakkering van de pandemie. In Leven werd de verdere ongunstige ontwikkeling van de discontovoet in China gecompenseerd door de hogere netto gerealiseerde meerwaarden. Het resultaat in Niet-Leven lag flink hoger dankzij solide prestaties in Maleisië en Thailand, en dankzij de bijdrage van Taiping Reinsurance.

Herverzekering

Het premie-inkomen Herverzekeringen omvatte EUR 1,1 miljard uit de Quota Share-overeenkomsten, terwijl een intern Levensherverzekeringscontract dat in het begin van het jaar met Ageas France werd gesloten, een premie-inkomen van EUR 21 miljoen genereerde.

PERSBERICHT - RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2021

In de eerste negen maanden van het jaar werd het Herverzekeringsresultaat beïnvloed door de ongunstige weersomstandigheden (EUR 24 miljoen), voornamelijk in België en in mindere mate in het VK, terwijl het voordeel van de lagere schadefrequentie in het lopende jaar voor Autoverzekeringen op het niveau van de afdragende entiteiten veel lager lag dan vorig jaar. Het herverzekeringsresultaat over het derde kwartaal profiteerde van de solide bijdrage van België en het VK, ondanks het beperkte voordeel van de lagere schadefrequentie als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen en het effect van ongunstige weersomstandigheden in zowel België als het VK.

Algemene Rekening

Het nettoresultaat van de Algemene Rekening omvatte een negatief effect van EUR 123 miljoen als gevolg van de herwaardering van het referentiebedrag voor de RPN(I)-verplichting in de eerste negen maanden van het jaar. Het nettoresultaat van 2020 werd gunstig beïnvloed door een meerwaarde van EUR 332 miljoen in verband met de tendertransactie op de FRESH-effecten.

De totale liquide activa bedroegen EUR 1,3 miljard. De EUR 697 miljoen die de operationele entiteiten sinds het begin van het jaar hebben opgestroomd, hebben de holdingkosten en het dividend van EUR 485 miljoen dat in het tweede kwartaal aan de aandeelhouders van Ageas is uitgekeerd, ruimschoots gecompenseerd. Een cash-out van EUR 140 miljoen hield verband met de overname van 40% van het Turkse levensverzekeringsbedrijf AgeSA, terwijl de verkoop van Tesco EUR 143 miljoen bijdroeg. De aandeleninkoop, die begin september begon, zorgde voor een cash-out van EUR 14 miljoen.

4

BIJLAGEN

Bijlage 1: Groep

KERNCIJFERS AGEAS

in miljoenen EUR

9M 21

9M 20

Wijziging

Q3 21

Q3 20

Wijziging

6M 21

Nettowinst Ageas

567.8

993.7

- 43 %

161.1

202.7

- 21 %

406.7

Per segment:

-

België

287.9

254.3

13 %

96.6

115.4

- 16 %

191.3

-

Verenigd Koninkrijk

49.4

53.9

- 8 %

15.1

27.9

- 46 %

34.3

-

Continentaal Europa

91.3

111.4

- 18 %

28.7

25.2

14 %

62.6

-

Azië

303.4

257.4

18 %

100.6

41.2

*

202.8

-

Herverzekering

44.6

60.1

- 26 %

14.4

36.5

- 61 %

30.2

- Algemene Rekening & Eliminatie

- 208.9

256.6

*

- 94.3

- 43.5

*

- 114.6

waarvan RPN(I)

- 123.3

- 1.7

- 66.7

- 17.2

0 %

- 56.6

Per type:

-

Leven

541.1

426.0

27 %

201.0

116.3

73 %

340.1

-

Niet-Leven

235.5

311.1

- 24 %

54.4

129.9

- 58 %

181.1

- Algemene Rekening & Eliminatie

- 208.9

256.6

*

- 94.3

- 43.5

*

- 114.6

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (in miljoenen)

187.0

188.3

- 1 %

187.0

Winst per aandeel (in EUR)

3.04

5.28

- 42 %

2.18

Brutopremie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen aan 100%)

30,989.6

27,846.6

11 %

8,804.7

7,815.5

13 %

22,184.9

- waarvan premie-inkomen van deelnemingen

22,979.4

20,816.0

10 %

5,985.5

5,479.2

9 %

16,993.9

Ageas' deel in premie-inkomen (incl. niet geconsolideerde deelnemingen)

12,350.5

11,154.7

11 %

3,805.3

3,353.3

13 %

8,545.2

Per segment:

-

België

3,730.1

3,391.5

10 %

1,320.8

1,107.8

19 %

2,409.3

-

Verenigd Koninkrijk

1,059.0

1,197.7

- 12 %

376.2

423.9

- 11 %

682.8

-

Continentaal Europa

1,718.6

1,353.7

27 %

581.4

439.1

32 %

1,137.2

-

Azië

5,842.7

5,211.9

12 %

1,526.9

1,382.5

10 %

4,315.8

Per type:

-

Leven

8,608.9

7,668.1

12 %

2,588.4

2,226.5

16 %

6,020.5

-

Niet-Leven

3,741.6

3,486.6

7 %

1,216.9

1,126.8

8 %

2,524.7

Combined ratio

95.2%

90.0%

99.3%

86.6%

93.0%

Operationele marge producten met intrestgarantie (bps)

96

79

117

88

86

Operationele marge Unit-Linked producten (bps)

34

28

31

30

35

in miljoenen EUR

30 sept 2021

31 dec 2020

Wijziging

30 juni 2021

Eigen vermogen

11,533

11,555

- 0 %

11,426

Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR)

61.79

61.80

- 0 %

61.11

Netto eigen vermogen per aandeel (in EUR)

(exclusief ongerealiseerde winsten en verliezen)

41.05

39.64

4 %

39.91

Rendement eigen vermogen - Ageas Groep

(exclusief ongerealiseerde winsten en verliezen)

10.0%

15.5%

10.9%

Groep Solvency IIageas

187%

193%

- 3 %

196%

Technische verplichtingen Leven (geconsolideerde deelnemingen)

77,818

78,692

- 1 %

77,517

- Technische verplichtingen Leven excl. "Shadow accounting"

74,636

73,692

1 %

74,248

-

"Shadow accounting"

3,182

4,999

- 36 %

3,270

PERSBERICHT - RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2021

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Ageas NV published this content on 10 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2021 06:44:04 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over AGEAS SA/NV
14:31AGEAS / : bekroond met Top Employer-certificaat
PU
18/01Ageas geen overnameprooi meer
AM
17/01Ageas niet te koop
AM
17/01AGEAS / : verwelkomt FPIM als aandeelhouder
PU
15/01FPIM belang van ruim 6 procent in Ageas
AM
15/01FEDERAL HOLDING AND INVESTMENT COMPA : Ags).
CI
13/01AGEAS / : De kloof tussen ‘zeggen' en ‘doen' dichten
PU
2021AGEAS / : Podcast over Europa's uitdagingen en kansen in de komende jaren
PU
2021AGEAS / : 20e verjaardag van ons partnerschap met China Taiping Group
PU
2021Ageas aantrekkelijke overnameprooi
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 9 608 M 10 896 M -
Nettowinst (verlies) 2021 823 M 933 M -
Nettoschuld 2021 2 689 M 3 050 M -
Koers/winst-verhouding 2021 9,91x
Dividendrendement 2021 6,29%
Marktkapitalisatie 8 138 M 9 237 M -
Beurskap. / Omzet 2021 1,13x
Beurskap. / Omzet 2022 1,09x
Aantal werknemrs 10 236
Percentage vrij verhandelbaar 91,8%
Grafiek AGEAS SA/NV
Duur : Periode :
ageas SA/NV : Grafische technische analyse ageas SA/NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse AGEAS SA/NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsNeutraalBullishNeutraal
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Accumuleren
Aantal analisten 14
Laatste slotkoers 43,76 €
Gemiddelde koersdoel 50,60 €
Spread / Gemiddelde doel 15,6%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Hans de Cuyper Chief Executive Officer & Director
Christophe Boizard Chief Financial Officer & Executive Director
Bart Karel de Smet Chairman
Guy Jacques Marie de Selliers de Moranville Director
Lionel Perl Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
AGEAS SA/NV-3.93%9 237
ALLIANZ SE7.78%103 749
CHUBB LIMITED-0.74%82 651
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.-8.95%79 910
ZURICH INSURANCE GROUP LTD9.79%71 313
BAJAJ FINSERV LIMITED10.19%38 681