Ethereum moordenaar: "De blockchain ontwikkeld volgens een wetenschappelijke aanpak". En ja, de blockchain in kwestie is gebouwd door een team van wetenschappers, ingenieurs en academici, met als doel een schaalbare, duurzame en robuuste blockchain te ontwikkelen. Achter deze geruststellende praatjes voor beleggers gaat een organisatie schuil die zich inspant om een eigen blockchain te ontwikkelen. Cardano is in 2017 opgericht door Charles Hoskinson, ex-oprichter van Ethereum. Het is een open-source gedecentraliseerde blockchain die uit twee verschillende lagen bestaat: Een eerste laag gewijd aan transacties en een andere gewijd aan de ontwikkeling van toepassingen (Dapps) via slimme contracten. De oprichter had in Ethereum het onvermogen gezien om de machtsstijging op zijn netwerk te beheersen en tegelijk goede prestaties te behouden. De ambitie van Cardano is om iets beters te bieden dan Ethereum, door de schaalbaarheidsproblemen op te lossen die de oprichter ervan met Ethereum had vastgesteld. Sommige deskundigen menen dat dit de "derde generatie" blockchain is. Deze eigenschappen moeten nog bewezen worden.

Voor de oprichter ervan kan het verschijnsel blockchain vergeleken worden met de opkomst van Wi-Fi, met andere woorden, net als bij het internet zullen de gebruikers zich niet langer zorgen maken over van welke fabrikant hun apparatuur afkomstig zal zijn. Op die manier hoopt hij dat elke blockchain als gelijkwaardige infrastructuren zal worden gezien en niet als concurrentie, zoals nu het geval is. De op onderzoek gerichte aanpak en de academische nauwkeurigheid zullen volgens de oprichter leiden tot een massale toepassing van zijn technologie.

Cardano

Foundation: houdt toezicht op en beheert de ontwikkeling van het Cardano-project en regelgevingskwesties Input Output Hong Kong (IOHK): Entiteit die Cardano voortstuwde en Ouroboros ontwierp, het proof of stake protocol. Het doel is ook om nieuwe cryptografische instrumenten en procédés te ontwerpen. Emurgo: Entiteit die bedrijven, ondernemingen, startups, organisaties aanmoedigt om Cardano

Features

te adopteren

:

De waarde-eenheid van Cardano is het "ADA"-token, waarmee waarde van portemonnee A naar portemonnee B gestuurd kan worden, maar waarmee ook transactie- en netwerkgebruikskosten

betaald kunnen worden.

Om nieuwe blokken te maken, gebruikt Cardano het consensusalgoritme Proof-of-Stake (PoS), waarmee transacties op het netwerk gevalideerd kunnen worden via stake-pools.

...