(ABM FN) Uit een drietal compliance reviews bij Bpost is een aantal wanpraktijken en risico's gebleken. Dit meldde het postbedrijf vrijdagavond.

Op basis van de uitkomsten van de drie evaluaties, uitgevoerd met behulp van externe experts, verwacht Bpost een voorziening te treffen van 75 miljoen euro. De samenwerking met 8 personen werd beëindigd.

De beoordelingen, die vrijwillig werden uitgevoerd in navolging van de compliance review uitgevoerd in 2022 met betrekking tot de aanbesteding voor de concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften in België, betreffen de verwerking van verkeersboetes, het beheer van de 679-rekeningen en de levering en schrapping van de nummerplaten.

"Een beperkt aantal personen binnen en buiten de onderneming heeft gehandeld in strijd met de vigerende regelgeving, zonder adequate controle", aldus Bpost.

De finale rapporten zijn overgemaakt aan de externe raadgevers van de betrokken overheidsdiensten.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer