In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 (transparantiewet) op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en na het intrekken van 934.692 eigen aandelen in mei 2020 en van 658.929 eigen aandelen in mei 2023 gekocht in het kader van het programma voor inkoop van eigen aandelen, zijn de nieuwe gegevens betreffende het kapitaal, het aantal aandelen en stemrechten van D'Ieteren Group op 31 mei 2023 de volgende:

Totaal kapitaal:

€160.003.057

Aantal aandelen en stemrechten:

Number

Related voting rights

Gewone aandelen

53.708.999

53.708.999

Winstaandelen

5.000.000

5.000.000

Totaal (= noemer)

58.708.999

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Er wordt geen enkel statutaire drempel voorzien in de statuten van D'Ieteren Group, bijgevolg zijn de wettelijke drempel van 5% en de veelvouden ervan toepasbaar.

De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan:

D'Ieteren Group
Financiële Communicatie (Stéphanie Voisin)
Maliestraat 50
1050 Brussel
financial.communication@dieterengroup.com

Informatie in verband met het aandeelhouderschap en de transparantiereglementering kan geraadpleegd worden op de website van het bedrijf: https://www.dieterengroup.com/nl/kapitaal-aandeelhouderschap/

Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieterengroup.com - Website: www.dieterengroup.com

Attachments

Disclaimer

D'Ieteren NV published this content on 05 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 June 2023 15:56:24 UTC.