B&M European Value Retail S.A. maakt bekend dat Hounaïda Lasry met onmiddellijke ingang is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming na goedkeuring van haar benoeming door de aandeelhouders van de onderneming tijdens de gewone algemene vergadering van de onderneming op 22 september 2023.