Founder Holdings Limited heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. De groep zal naar verwachting een verlies toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer HKD 60 miljoen boeken voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, vergeleken met het verlies toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer HKD 16,5 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. De Raad is van mening dat deze toename van het verlies vooral te wijten is aan de daling van de inkomsten en de brutowinst ten gevolge van de tijdelijke sluiting van bepaalde fabrieken, onderbrekingen in de logistiek, vertraging in de ondertekening en uitvoering van bepaalde verkoopcontracten, en de daling van de vraag naar fontbibliotheek-, media- en drukproducten onder de invloed van de COVID-19 pandemie en de desbetreffende beperkende maatregelen tijdens de zes maanden eindigend op 30 juni 2022.