Learning Technologies Group plc heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 en voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023. Zoals eerder aangegeven, en zoals onlangs breed werd uitgemeten, blijft de macro-economische omgeving uitdagend. De gerapporteerde omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten zal naar verwachting niet minder dan £283 miljoen bedragen (H1 2022: £277,8 miljoen). De jaar-op-jaar autonome omzetgroei zal naar verwachting vlak zijn in H1 2023.

In het licht van de prestaties in het eerste halfjaar verwacht het bedrijf nu voor het volledige jaar dat eindigt op 31 december 2023 groepsinkomsten tussen £550 miljoen en £570 miljoen.