Tiffany & Co. heeft winstverwachtingen afgegeven voor het vierde kwartaal van 2020. De huidige verwachtingen van de onderneming voor het vierde kwartaal van 2020 (vierde kwartaal) omvatten nu: een gemiddelde daling van ééncijferige percentages van de totale netto-omzet ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Een lage tweecijferige procentuele stijging van het bedrijfsresultaat ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Een stijging met hoge ééncijferige percentages van de verwaterde winst per aandeel in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar.